TPE Vekaletname

TPE Vekaletname

Vekil Eden:
 

Açık Adres:
 

Telefon:
 

Vergi Dairesi/No:
 

Vekalet oluşturma sihirbazına göre oluşturduğunuz belgeyi yazıcınızdan çıktı alınız. Daha sonra yetkili tarafından yapılan kaşe imzayı, taratıp altta bulunan vekaletname iletme butonu ile bize iletiniz.